Oferta - Constans

Oferowane przez Constans Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.  usługi w zakresie doradztwa podatkowego obejmują m. in.:

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
 • sporządzanie pisemnych opinii i wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych,
 • kompleksowa analiza w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych,
 • pomoc w optymalizacji zobowiązań podatkowych poprzez wybór formy prawnej oraz formy opodatkowania, a także konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku,
 • pozyskiwanie opinii Urzędu Skarbowego w przypadku braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego,
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi,
 • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych.

Doradztwo podatkowe jest zatem nierozerwalnie związane z księgowością oraz prowadzeniem rozrachunków niezbędnych do prawidłowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym oraz pozostałymi instytucjami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Kancelaria Podatkowa „Constans” B. Pawłowska świadczy usługi w zakresie księgowości dla:

 • osób fizycznych,
 • spółek osobowych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
 • spółek prawa handlowego,
 • stowarzyszeń, fundacji, instytucji pożytku publicznego,
 • podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe.

W sferze usług księgowych mieści się m.in. stałe lub czasowe, kompleksowe prowadzenie:

 • ksiąg handlowych,
 • odatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • oraz ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa),
 • a także weryfikacja ksiąg oraz wyprowadzanie zaległości.

Kancelaria proponuje również Państwu pełen wachlarz usług w zakresie doradztwa i rozliczeń kadrowo – płacowych oraz pozostałych zobowiązań publiczno – prawnych, tj.:

 • podatków i opłat lokalnych,
 • rozliczeń PFRON,
 • rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim,
 • rozliczeń dotacji, subwencji i dopłat,
 • sporządzania raportów i analiz,
 • sporządzania sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.

Na życzenie Klienta Kancelaria Podatkowa „Constans” B. Pawłowska oferuje trzy formy prowadzenia ksiąg  naszych Klientów:

 • Prowadzenie ksiąg w biurze kancelarii.
 • Prowadzenie ksiąg w siedzibie Klienta – tę formę polecamy szczególnie Klientom posiadającym własny system komputerowy.
 • Nadzór księgowy – możliwy u Klientów, którzy chcą posiadać własny dział księgowy z jednoczesnym przekazaniem firmie zewnętrznej obowiązków i odpowiedzialności w zakresie księgowości oraz obsługi kadrowo – płacowej. Działania te pozwalają na wykorzystanie własnych zasobów z jednoczesnym wprowadzeniem elementów zewnętrznej kontroli.

W naszej pracy nieustanie dążymy do harmonijnej współpracy z naszymi klientami, gdyż mamy świadomość, iż sukces naszych klientów to również nasz własny sukces.

Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników posiadających specjalistyczne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, zapewnia naszym klientom komfort prowadzenia działalności gospodarczej poprzez sprawne i profesjonalne wsparcie niemalże w każdej sytuacji, z jaką można się spotkać w świecie małych i dużych przedsiębiorstw. Unikatowy zasób wiedzy i umiejętności naszego zespołu wiąże się z faktem stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach. Ponad to działalności prowadzonych przez nas firm obejmują szeroki zakres co umożliwia nieustanne uzupełnianie i wymianę doświadczeniami pomiędzy członkami naszego zespołu.

Naszym klientom umożliwiamy negocjację cen na wszystkie świadczone przez nas usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii Podatkowej „Constans” określana jest indywidualnie w stosunku do każdego Klienta.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub jesteście zainteresowani usługami świadczonymi przez naszą Kancelarię prosimy o kontakt.

LOKALIZACJASiedziba CONSTANS
Wojska Polskiego 24-26
75-712 Koszalin
Usługi księgoweKsięgowość rachunkowa
Rozliczenia podatkowe PIT, VAT, CIT
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Doradztwo księgowe
Usługi kadroweKadry i płace
Ewidencja kadrowa
Naliczanie wynagrodzeń
Sprawozdania ZUS, GUS, US
Rozliczanie czasu pracy

Copyright by Constans Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.. All rights reserved.

Stronę wykonała firma MH Kamyk SP.J.